Nawigacja

Dyrektor szkoły Administracja Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog Dzwonki lekcyjne Konsultacje nauczycieli Dowozy uczniów do szkoły - kursy autobusów Stowarzyszenie Koncert Wigilijny Festyn Rodzinny Informacje dla uczniów kl.III Kalendarz roku szkolnego Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Informacje ogólne

Pedagog

 Godziny pracy pedagoga szkolnego
mgr Magdaleny Wawrzyniak


 

Poniedziałek 8:00 -11:00

Wtorek 10.20 – 13.30
Środa 12.55 - 13.30
Czwartek 10.45 - 13.00
Piątek 8.00 - 9.00

       Wejdź na stronę pedagoga  

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Nie potrafisz porozumieć się z kolegami w klasie i czujesz się osamotniony.
 • Masz problemy i nie wiesz jak je rozwiązać.
 • Jesteś ofiarą przemocy lub widzisz, że komuś z Twojego otoczenia dzieje się krzywda.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chcialbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

 

Czym się zajmuje Pedagog Szkolny?

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

  • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów,
   z udziałem rodziców i nauczycieli.
  • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.

                              

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
  Pluskowęsy 71
  87-140 Chełmża
 • 056 675 35 68

Galeria zdjęć