Nawigacja

Dyrektor szkoły Administracja Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog Dzwonki lekcyjne Konsultacje nauczycieli Dowozy uczniów do szkoły - kursy autobusów Stowarzyszenie Koncert Wigilijny Festyn Rodzinny Informacje dla uczniów kl.III Kalendarz roku szkolnego Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Informacje ogólne

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkoły Podstawowej w Zelgnie – praca Rady Pedagogicznej

i spotkania z rodzicami

 

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

 1.  

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 
w roku szkolnym 2017/2018

31 sierpnia 2018r.

 1.  

Rada Pedagogiczna

- prezentacje i zatwierdzenie planów 

13 września 2018r.

 1.  

Pierwsze zebrania wychowawców klas z rodzicami

- wybory przedstawicieli oddziałów do Rady Rodziców

 18, 19 września 2018r

godz. 16.00

 1.  

Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami

 

18 i 19 września 2018r.

 1.  

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

13 - 14 - 15 listopada 2018r
g.16:00

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018r. –                        1 stycznia 2019r.

 1.  

Termin powiadamiania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych

4 grudnia 2018r.

 1.  

Termin wystawiania ocen za I semestr

do 4 stycznia 2019r.

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca za I semestr

8  stycznia 2018r

 1.  

Terminy wywiadówek

9 - 10 – 11 stycznia 2019r

 1.  

Ferie zimowe

14.01.2019r. – 27.01.2019r.

 1.  

Rekolekcje wielkopostne. Szkolenie Rady Pedagogicznej i praca w zespołach  w ramach DN.

13, 14, 15 marca 2019r.

 1.  

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

2 – 3 - 4 kwietnia 2019r g.16:00

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia — 23 kwietnia  2019r.

 1.  

Spotkanie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

30 kwietnia 2019

 1.  

Termin powiadamiania rodziców o grożących dzieciom  ocenach niedostatecznych i ocenach przewidywanych

17 maja 2019r

 1.  
Termin wystawiania i powiadamiania uczniów o ocenach końcowych

13 czerwca 2019r

 1.  

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego

17 czerwca 2019r

 1.  

Konferencja podsumowująca pracę dydaktyczno- wychowawczą

28 sierpnia 2019r

 1.  

Zakończenie roku szkolnego dla klas „0”

19 czerwca 2018r.

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

 1.  

Ferie letnie

24 czerwca - 31sierpnia 2019r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
  Pluskowęsy 71
  87-140 Chełmża
 • 056 675 35 68

Galeria zdjęć