Nawigacja

Dyrektor szkoły Administracja Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog Dzwonki lekcyjne Konsultacje nauczycieli Dowozy uczniów do szkoły - kursy autobusów Stowarzyszenie Koncert Wigilijny Festyn Rodzinny Informacje dla uczniów kl.III Kalendarz roku szkolnego Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Informacje ogólne

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Szkoły Podstawowej w Zelgnie – praca Rady Pedagogicznej

i spotkania z rodzicami

 

 

1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

2.  

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 
w roku szkolnym 2017/2018

30 sierpnia 2017r.

3.  

Rada Pedagogiczna

- prezentacje i zatwierdzenie planów 

15 września 2017r.

4.  

Pierwsze zebrania wychowawców klas z rodzicami

- wybory przedstawicieli oddziałów do Rady Rodziców

Od 14 do 21 września 2017r

5.  

Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami

 

14 i 21 września 2017r.

6.  

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

15 (budynek w Pluskowęsach), 16 i 22 listopada 2017r
g.16:00

7.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. –                        31 grudnia 2017r.

8.  

Termin powiadamiania rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych

20 grudnia 2017r.

9.  

Termin wystawiania ocen za I semestr

do 18 stycznia 2018r.

10.         

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

25 stycznia 2018r

11.         

Terminy wywiadówek

29 (budynek w Pluskowęsach)-31 stycznia 2018r

12.         

Ferie zimowe

12.02.2018r. – 25.02.2018r.

13.         

Konferencja podsumowująca I semestr

31 stycznia 2018r

14.         

Rekolekcje wielkopostne. Szkolenie Rady Pedagogicznej i praca w zespołach  w ramach DN.

 

15.         

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

10 (budynek w Pluskowęsach),11,12 kwietnia 2018r g.16:00

16.         

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca — 3 kwietnia  2018r.

17.         

Spotkanie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

kwiecień 2018

18.         

Termin powiadamiania rodziców o grożących dzieciom  ocenach niedostatecznych i ocenach przewidywanych

18 maja 2018r

19.         

Termin wystawiania i powiadamiania uczniów o ocenach końcowych

11 maja 2018r

20.         

Konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego

18 czerwca 2018r

21.         

Konferencja podsumowująca pracę dydaktyczno- wychowawczą

28 sierpnia 2018r

22.         

Zakończenie roku szkolnego dla klas „0”

21 czerwca 2018r.

23.         

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

24.         

Ferie letnie

25 czerwca - 31sierpnia 2018r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
    Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie, Budynek Pluskowęsy
    Pluskowęsy 71
    87-140 Chełmża
  • 056 675 35 68

Galeria zdjęć